30 kommende

Regjeringen foreslår 20.03.15 å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene:

* Tannhelse

* Rehabilitering

* Basishjelpemidler

* Distriktspsykiatriske sentre (DPS) (forsøk)

* Barnevern

* Familievern

* Boligtilskudd

* Varig tilrettelagt arbeid

* Arbeids- og utdanningsreiser

* Finansiering pasienttransport

* Tilskudd frivillighetssentraler

* Forenkling av utmarksforvaltning

* Motorferdsel

* Lokal nærings- og samfunnsutvikling

* Større handlingsrom i plan- og byggesaker

* Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk

* Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv

* Konsesjonsbehandling, småkraftverk

* Enkeltutslippstillatelser, forurensingslov

* Naturforvaltning

* Det åpnes for at storbyene kan ta over ansvaret for videregående skoler og for kollektivtrafikken under bestemte forutsetninger