Steve Keen

Australsk økonom og forfatter, født 1953. Han anser seg selv som en post-keynesier, tilhenger av fysiokratene og kritiserer nyklassisk økonomi som inkonsekvent, uvitenskapelig og empirisk ikke støttet. Han var innom Lex Friedman og The Great Simplfication sommeren 2022.

Som insprasjonskilder har han nevnt

  • John Maynard Keynes,
  • Karl Marx,først og fremst som en skarp hjerne, selv om teoriene hans var feil.
  • Hyman Minsky, ( instability-hypothesis: tre typer låntagere, «hedge» som kan betale alt ut fra avkastning på investeringen, «spekulative» som bare greier å betale rentene men stoler på at verdistigning vil spise opp gjelda og «ponzy» som verken greier renter eller avdrag med avkastning på investeringen, men som satser på at verdistigningen vil redde dem.
  • Piero Sraffa,
  • Augusto Graziani,(monetary circuit theory)
  • Irving Fisher (debt deflation theory)
  • Joseph Alois Schumpeter,
  • Thorstein Veblen,
  • François Quesnay, en av de franske fysiokratene som hevdet at all verdiskapning gjøres av naturen.
  • Alan Blinder. Konservativ økonom som gjennom undersøkelser viste at «marginal cost of production actually fall as the quantity being produced goes up», men som 15  år senere likevel skrev en lærebok i tråd med offisiell øknomisk teori, som sier at marginkost øker med økende produksjon.