Senterpartiets image-problem

Mange gir de politiske partiene karakterer før et Stortingsvalg. Der er det sjelden at Sp scorer høyt. Det er da helt unødvendig å komme dårlig ut i slike sammenhenger. Eksempel:

Opplysningsrådet for Veitrafikken (Trafikksikkerhetsorganisasjoner, bilistorganisasjoner, Kollektivtransport, Transportorganisasjoner,
Bilbransjen, Oljeselskaper, Bank, finans- og forsikringsselskaper, Veibyggere og entreprenører)
Her får vi faktisk 4, men AP, H og Krf får 5. Særlig på trafikksikkerhet bør vi ha den sammen 6’eren so Krf.

Framtiden i Våre Hender

5 til MDG, SV…og V!, 4 til Krf, 3 til H, AP og Sp. Og de tar oss dessverre ganske godt på kornet: Programmet inneholder mye fagert om forvalteransvaret, men på konkrete områder som olje, vei og landbruk sier vi lite om tiltak for å redusere miljøbelastningen. Vi er vel ikke mot el-biler, bare lading også blir tilgjengelig i utkantstrøk? Hva med lettere, robotiserte løsninger i landbruket – soldrevne «gressklippere» som harver og sår. Det koster ikke noe å ha visjoner.

Dyrevern-alliansen

Kjent sak at de har lagt oss for hat, men la oss i hvert fall løfte fram det som er bra i Senterpartiets program.
Forskning på dyr har vi ikke nevnt – det kan vi vel være i mot, like mye som Venstre?
Pelsdyr skal vi sikkert fortsatt ha, men vi kan jo bruke Frps «strengere krav og økt kontroll».
Vegetar har vi ikke nevnt, men hva med «økt produksjon og forbruk av vegetabilske produkter». Norske epler er verdens beste og det trenger ikke gå på bekostning av kylling eller sau.
Vi burde også greie å adoptere MDGs «Kortere dyretransporter», vi som er for kortreist mat, arbeidsplasser i distriktene og desentralisering.
Venstres «premiering av god dyrevelferd i landbruksstøtten» og «utredning av forbrukerrettet dyrevelferdsmerking» kan vel heller ikke skade norske matprodusenter?

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Har testet på ulike områder

Inkluderende arbeidsliv: 6: Krf, 5: Sv, 4: Ap, 3: V, MDG, 2: H, Frp, Sp.
Karakteristikken er: «Lite konkret. Positivt med varige lønnstilskudd og tiltak for unge med psykiske lidelser».
Krf derimot får: «Mye utfyllende om å få funksjonshemmede i arbeid. Aktiv offentlig rekruttering av funksjonshemmede, varige lønnstilskudd, flere VTA-plasser, utvide ordning med funksjonsassistent i arbeidslivet.»
Levekår: Sp får en firer og de beste (Ap, Krf, SV) får fem.
Inkluderende skole: Sp får en firer og de beste (Krf, SV, Ap) får seks. «Spesialundervisning nevnes ikke».
Brukerstyrt personlig assistent: Sp får 2, Frp 5 hovedsakelig fordi de vil forskriftsfeste retningslinjene.
Universell utforming: Sp får 2, Krf 5 hovedsakelig fordi de fokuserer på UU i all samferdsel, mens vi bare har snakket om ferger, som tydeligvis er bra allerede (mens kaianleggene er dårlig).