Hvordan bygge billig skole?

I 1998 ble det laget en SSB-rapport som viste at gjennomsnittlig pris for skolebygg i Østfold lå på ca. 11.800,- per kvm, litt under landsgjennomsnittet på 12.400,-. Femten år senere har prisene steget til det dobbelte.

Barneskoler i Norge hadde i 2004 noe under 15 kvm per elev mens ungdomsskoler ligger noe høyrere enn 15 kvadratmeter per elev. Noen greier imidlertid å bygge skoler med mindre enn 10 kvm per elev. Det er 1) Lindhøy barneskole (mellomtrinnet) på Tjøme med 8 kvm per elev, 2) Råholt ungdomsskole på Eidsvold med 9 kvm per elev og 3) Hellerup barneskole utenfor København med 9 kvm per elev.

Lindhøy (1-7)
Råholt (8-10)
Hellerup (1-7)

Eksempel på ombygging

Som eksempel på arealeffektivitet ved ombygging er det grunn til å se nærmere på Veien barneskole som har økt kapasiteten fra 210 elever (ca 13 kvm pr elev) til 270 (10 kvm pr elev) elever uten å øke arealet.

Veien (1-7)

Hvordan oppnå arealeffektivitet ?

  • Prinsipp : Rom kan brukes av alle til mange formål
  • Åpne baser for 70-90 elever med tilhørende lærerteam med noen grupperom og med lærerteamkontor
  • Sentralt åpent rom som brukes til kultur, kafe, bibliotek, framføringer, foaje, skolekjøkken, gruppearbeid, individuelt arbeid, veildening, lærerværelse m.m.
  • Lite korridorer – elevene beveger seg gjennom åpne lokaler
  • Elever i «kriker og kroker». Elever og lærere arbeide selvstendig eller i grupper over alt der det er ledig plass, i basene og i de sentrale områdene.

Økonomi

  • En ny skole koster 1500 – 2000 kr per kvm pr år i totale huskostnader
  • Med 10 kvm per elev utgjør dette 15-20.000 kr per år i huskostnad per elev
  • Med 20 kvm per elev utgjør dette 30-40.000 kr per år i huskostnad per elev
  • Lærerressursen pr elev utgjør tilsvarende 25-35.000 kr per år
  • Hva er fornuftig ressursbruk  ?