Pensjon

Høy inntekt påvirker ikke alderspensjonen

Har du høy lønn, kan du jobbe redusert uten at det påvirker utbetalingen fra NAV. Årsaken er at du uansett ikke får alderspensjon av inntekt over 7,1 G, som er 755 000 kroner i mars 2022.

– Det betyr at du kan gå ned i 80 prosent stilling uten at det påvirker alderspensjonen – gitt at du tjener minst 950 000 kroner, sier Fahre.

Deltid vil imidlertid påvirke tjenestepensjonen, som har et øvre tak på 12 G (1 276 788 kroner i mars 2022). Mange arbeidsgivere sparer ekstra for ansatte som tjener mer enn 7,1 G. Hensikten er å kompensere for noe av det de taper på at NAV har dette som øvre grense.

– Hvis arbeidsgiveren din sparer 5 prosent av det du tjener opptil 7,1 G og 10 prosent av det overskytende, vil du få 25 000 kroner mindre i året hvis du jobber 80 prosent, sier Fahre.

Deltidsarbeid og AFP

Mange arbeidstakere i privat sektor er omfattet av tariffestet AFP. Hvis dette gjelder deg, bør du undersøke hvilke følger deltidsarbeid har for både retten til og størrelsen på AFP. Forhør deg med personalavdelingen på jobben eller fagforeningen din, er Fahres råd. Hun viser til at mange har rett til AFP selv om de jobber redusert, men at ytelsen kan bli redusert som følge av deltidsarbeid.

Må utsette pensjonsisttilværelsen

Vil du gjerne ta ut pensjon – helt eller delvis – allerede når du fyller 62 år? Det kan bli vanskelig hvis du har mange år med deltid i 50-årene – og særlig hvis du også jobbet deltid eller hadde lav lønn tidligere i karrieren.

– For å ta ut pensjon, må du ha tilstrekkelig opptjening i NAV fra arbeidsinntekten din. Sjekk hvordan du ligger an før du tar beslutningen om å gå ned i stilling. Kanskje frister ikke en ekstra fridag like mye hvis det innebærer at du må vente med å ta ut pensjon, sier Fahre.

Ta et informert valg

Eksemplene over er kanskje ikke direkte sammenlignbare med situasjonen din. Likevel vil du få en indikasjon på hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen, mener Fahre.

– Noen kan leve godt med 20 000–40 000 kroner mindre i året – før skatt. For andre vil det være mye penger. Likevel kan livssituasjonen tilsi at det er riktig å jobbe mindre i noen år. Mitt råd er uansett at du bør undersøke hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen din før du bestemmer deg, sier Fahre.Pensjonsrådgiver Melisa Mujic i Gjensidige viser til at de fleste ender opp med en pensjon på 40–65 prosent av lønnen. Det inkluderer alderspensjonen, tjenestepensjonen og en eventuell AFP.