Filosofi for demente

Max Weber (1864-1920)

Mente at den økonomiske veksten i Nord-Europa på 1800-tallet skyldes kombinasjonen av kapitalisme og protestantisme.

Protestantismens arbeidsmoral blir drivkraften. Verdier skulle skapes, men ikke nytes. Rettsstat og byråkrati skaper stabilitet og forutsigbarhet som er en forutsetning for kapitalisme.

Weber så samfunnet mer som lagdelt, enn som klassedelt. Mens Marx mente at materielle vilkår formet menneskers tanker, mente Weber at folks tanker kan påvirke historien.