FAKTA, IKKE FØLELSER

Skole, eldreomsorg, primærhelsetjeneste og lokale kulturtilbud er veldig viktig for folk flest. Derfor må en eventuell kommunereform baseres på fakta og ikke på følelser. Når tilhengerne av en storkommune i Indre Østfold snakker, så hører jeg mest håp og følelser: Håp om bedre kommuneøkonomi, håp om styrket lokaldemokrati og håp om å kunne bli en … Les mer

ADVARER MOT DEMOKRATI

Hva tenker du om folk som er MOT demokrati? Jeg liker dem ikke. Og jeg synes det er synd at vi har statsansatte i Norge som offentlig uttaler at de er mot demokrati. I følge Smaalenenes Avis 25.09 advarer fylkesmannens prosjektleder for kommunereformen Torleif Gjellebæk mot demokrati. Han advarer mot at vi gjennom folkeavstemninger får … Les mer

Mattilsynets underlige organisering

Statens Næringsmiddeltilsyn hadde fram til opprettelsen av Mattilsynet i 2004 en forbrukerorientert rolle som «matpoliti». Etter innlemmelsen i Mattilsynet har de næringspolitiske interessene blitt tillagt større vekt. Det må kunne anses som uheldig at den fremste kontrollinstansen innen mat er underlagt to næringsdepartementer (Landbruk og Fiskeri) og ikke Helse- og omsorgsdepartementet, for å sitere Niels … Les mer

Hva er «agrarliberalisme»?

Senterpartiets svar på Jagland, Ola Borten Moe og hans kolleger Søberg og Vigdenes lanserte begrepet agrarliberalisme på denne måten: Ti agrarliberale prinsipper 1. Økt individuell frihet styrker fellesskapet 2. Individet har staten som redskap 3. Fellesskapet må gjøre enkelt individet større 4. Mennesket har fri vilje og ansvar for egne handlinger 5. Det er de … Les mer

Den ideelle journalist

«Nesten alle andre intervjuere stiller sømmelige spørmål. Ofte spørsmål som intervjuobjektet utførlig har besvart i andre medier og sammenhenger gjennom store deler av livet. Spørsmål det er lett å forutsi svarene på. Jeg har aldri skjønt vitsen med å stille slike spørsmål. Kanskje får man som jounalist flere venner på den måten. Men jeg føler … Les mer

Demokratiets sanne fiende

..hvorfor i allverden skulle det interessere våre politikere i hvilken retning samfunnet utvikler seg, kan man spørre: Forlengst er det påvist gjennom Maktutredning og andre analysearbeider at den faktiske makt ikke befinner seg der vår konstitusjon forutsetter at den skal være.(….) Enhver forfatning kan tåle at ubevisste mennesker ikke velger side. Først når bevisste mennesker … Les mer

Skole og løfter

Norconsult har vurdert sannsynligheten for at «Trøgstads kinderegg» kan bygges for 150 millioner. Kommunestyrets opprinnelige bestilling var: Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av Trøgstadhallen / Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer på Skjønhaug skal fortsatt vurderes. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og behovene … Les mer

Beste skolekommune

Beste skolekommune, TOPP 10: 1. STORDAL 1030 innbyggere, en 1-10 skole med 153 elever 2. BYKLE 960 innbyggere, en 1-10 skole med 86 elever 3. GRANVIN 917 innbyggere, en 1-10 skole med 169 elever 4. LUSTER 5024 innbyggere, 2 U-skoler 152+76 elever, åtte barneskoler: 136, 129, 54, 42, 30, 26, 22, 6 elever. 5. KVALSUND … Les mer

Skolens utvikling i Norge

I 1993 var det 3449 grunnskoler i Norge. I 2013 var tallet falt til 2971. Antall elever per skole økte i samme tidsrom med 55%, fra 134 til 208. Tallene kommer fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og har blitt publisert i Kommunal Rapport og Smaalenenes Avis (11. januar). Ytterligere 60 skoler kan bli nedlagt i 2014, … Les mer

Kommunal gjeld

Kommunenes gjeld i 2012 her i Østfold, i kroner per innbygger. 0127 Skiptvet 9272 0122 Trøgstad 23126 0121 Rømskog 28428 0137 Våler (Østf.) 30074 0135 Råde 30888 0138 Hobøl 32486 0136 Rygge 35084 0119 Marker 36897 0123 Spydeberg 45938 0124 Askim 51429 0125 Eidsberg 52968 0128 Rakkestad 61417 og i Akershus… 0226 Sørum -836 0233 … Les mer