Hva er «agrarliberalisme»?

Senterpartiets svar på Jagland, Ola Borten Moe og hans kolleger Søberg og Vigdenes lanserte begrepet agrarliberalisme på denne måten: Ti agrarliberale prinsipper 1. Økt individuell frihet styrker fellesskapet 2. Individet har staten som redskap 3. Fellesskapet må gjøre enkelt individet større 4. Mennesket har fri vilje og ansvar for egne handlinger 5. Det er de … Les mer

Den ideelle journalist

«Nesten alle andre intervjuere stiller sømmelige spørmål. Ofte spørsmål som intervjuobjektet utførlig har besvart i andre medier og sammenhenger gjennom store deler av livet. Spørsmål det er lett å forutsi svarene på. Jeg har aldri skjønt vitsen med å stille slike spørsmål. Kanskje får man som jounalist flere venner på den måten. Men jeg føler … Les mer

Demokratiets sanne fiende

..hvorfor i allverden skulle det interessere våre politikere i hvilken retning samfunnet utvikler seg, kan man spørre: Forlengst er det påvist gjennom Maktutredning og andre analysearbeider at den faktiske makt ikke befinner seg der vår konstitusjon forutsetter at den skal være.(….) Enhver forfatning kan tåle at ubevisste mennesker ikke velger side. Først når bevisste mennesker … Les mer

Skole og løfter

Norconsult har vurdert sannsynligheten for at «Trøgstads kinderegg» kan bygges for 150 millioner. Kommunestyrets opprinnelige bestilling var: Framtidig barneskole på Skjønhaug søkes løst ved å bygge ny barneskole i nærheten av Trøgstadhallen / Trøgstad ungdomsskole. Andre sentrale plasseringer på Skjønhaug skal fortsatt vurderes. Byggeprosjektet skal også søke å løse ungdomsskolens behov for arealer og behovene … Les mer

Beste skolekommune

Beste skolekommune, TOPP 10: 1. STORDAL 1030 innbyggere, en 1-10 skole med 153 elever 2. BYKLE 960 innbyggere, en 1-10 skole med 86 elever 3. GRANVIN 917 innbyggere, en 1-10 skole med 169 elever 4. LUSTER 5024 innbyggere, 2 U-skoler 152+76 elever, åtte barneskoler: 136, 129, 54, 42, 30, 26, 22, 6 elever. 5. KVALSUND … Les mer

Skolens utvikling i Norge

I 1993 var det 3449 grunnskoler i Norge. I 2013 var tallet falt til 2971. Antall elever per skole økte i samme tidsrom med 55%, fra 134 til 208. Tallene kommer fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og har blitt publisert i Kommunal Rapport og Smaalenenes Avis (11. januar). Ytterligere 60 skoler kan bli nedlagt i 2014, … Les mer

Kommunal gjeld

Kommunenes gjeld i 2012 her i Østfold, i kroner per innbygger. 0127 Skiptvet 9272 0122 Trøgstad 23126 0121 Rømskog 28428 0137 Våler (Østf.) 30074 0135 Råde 30888 0138 Hobøl 32486 0136 Rygge 35084 0119 Marker 36897 0123 Spydeberg 45938 0124 Askim 51429 0125 Eidsberg 52968 0128 Rakkestad 61417 og i Akershus… 0226 Sørum -836 0233 … Les mer

Kommunestruktur

Hvis Trøgstad slås sammen med Mysen og/eller Askim, så vil vi med stor sannsynlighet oppleve at kommuneadministrasjonen gradvis flytter til «byen». næringsliv og utviklingsfokus flyttes mot Morene og E18. økende press for å samle alt i «gamle Trøgstad» på Skjønhaug: Skole, omsorgsboliger, barnehage. Båstad blir utkant i en kommune der store deler av befolkningen er … Les mer

Norges klimapolitikk

Litt historie først: 1988: Den vitenskapelig konferansen i Toronto går inn for å kutt klimagassutslippene fram til med 20% innen 2005. 1992: Rio-erklæringen (Klimakonvensjonen) slår fast at klimanivået må stabiliseres, men setter i utgangspunktet ingen begrensninger for landenes utslipp, og inneholder ingen gjennomføringsmekanismer. 1997: Kyoto-avtalen: Avtalen innebærer at 37 i-lands utslipp av klimagasser skal reduseres … Les mer