Skolens utvikling i Norge

I 1993 var det 3449 grunnskoler i Norge. I 2013 var tallet falt til 2971. Antall elever per skole økte i samme tidsrom med 55%, fra 134 til 208. Tallene kommer fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) og har blitt publisert i Kommunal Rapport og Smaalenenes Avis (11. januar). Ytterligere 60 skoler kan bli nedlagt i 2014, i følge Kommunal Rapport. Nedleggelsene skyldes i hovedsak to ting: Sviktende elevgrunnlag og dårlig kommuneøkonomi. I noen tilfeller oppgis også problemer med å rekruttere gode lærere.

– Det er en katastrofal utvikling, sier Brite Kandal, leder i dugnadsorganisasjonen Landslaget for nærmiljøskolen.

– Stadig flere ungdommer i Bygde-Norge må bruke store deler av barndommen til å sitte på offentlig transport. Det går ut over både fysisk og psykisk helse og læringsutbyttet blir redusert. Det er feil at barna må betale prisen for kommunenes dårlige økonomi.

– Det er alltid små skole blant de beste, sier Randi Sætherstuen, leder i pedagogisk utvalg for Landslaget for nærmiljøskolen, og viser til standpunktkarakterer, eksamen og nasjonale prøver. Det er også flere studier som viser fordeler ved nærmiljøskoler. Hun viser blant annet til en svensk undersøkelse. Den viser at folk som har gått i små klasser har høyere lønn og bedre stillinger når de blir voksne enn de fra store skoler.

Marte Rønning fra SSB ogEdwin Leuven fra UiO har gjort studier av fådelte skoler som viser at læringsresultatet faktisk er bedre i klasser med elever fra forskjellige trinn. Hovedpoenget er at elevene lærer bedre når skolene er en aktiv del av nærmiljøet. Eleven er mer interessert når skolehverdagen er mer direkte knyttet til livet deres. Det innebærer mer enn at skola må ligge i nærmiljøet. Storskoler kan være en aktiv del av nærmiljøet, men har lettere for å bli en egen institusjon løsrevet fra de lokale omgivelsene. Sætherstuen kjøper heller ikke argumentet om kompetanse. Hun møter stor kompetanse og stor vilje til å øke den på små skoler. I tillegg gjør moderne muligheter som stor bevegelighet og internett det lettere å dele og øke kompetanse.