Energisk (om matolje…eller olje-mat?)

Denne teksten er løslig basert på en artikkel som Richard Manning skrev for Harper’s Magazine i 2004: Sola er det som holder alt liv i gang på denne kloden. Vekster, villdyr og vi mennesker er alle solenergi-drevne på en eller annen måte. Plantene omdanner energien fra sollys til karbohydrater og karbohydratene transporterer energien til mennesker … Les mer

The trains in Spain run ghastly on the plains

De neste ti årene skal Norge bruke 322 mrd på samferdsel. I omtrent samme tidsrom skal Spania bruke 680 mrd…kun på høyhastighetstog! I den aktuelle 10-års perioden kommer oljefondet til å øke med rundt regnet 2000 mrd vil jeg tippe. Men er ikke det bortkastede penger? Vel, før AVE (Alta Velocidad Española) linjen mellom Madrid … Les mer

Do something?

Å unnlate å gjøre det som trengs for å redde verden fra klimaendringer er avgjort ikke rasjonelt (det lønner seg ikke selv på ganske kort sikt), men denne irrasjonelle atferden følger lover. B.F. Skinner skriver i Why we are not acting to save the world (1982) at vi er selektert for å reagere på ting … Les mer

På vei mot framtida

For et år siden advarte det Internasjonale Energibyrået (IEA) om at temperaturen på Jorden vil stige med to grader selv om verdens rikeste land kutter sine klimagassutslipp fullstendig. Selv om fornybare og andre energikilder med lavt karboninnhold står for over en fjerdedel av hele verdens energiforbruk i 2030, er det usannsynlig at vi kan hindre … Les mer

Avlatshandel

«Miljøet reddes ikke av klimakvotekjøp, men av reduserte utslipp. Det har mange glemt. Å kjøpe klimakvoter er å gi Stoltenberg en hvilepute han overhodet ikke trenger.» Svenn Arne Lie, Master i sammenlignende politikk, Aftenposten, 27.12.07