Vi greier ikke å livnære oss selv

I 2012 ble 47% av norsk matforbruk dekket av varer fra vårt eget landbruk. Det er 5% mindre enn i 2008. Tar vi også med dyrefór i regnestykket er selvforsyningen nede på 40%, det laveste på 20 år. Dette er selvforsyningsgraden for noen matevaregruppen:

 • Storfekjøtt: 83%
 • Melk, fløte og rømme: 100%
 • Smør: 95%
 • Youghurt: 94%
 • Ost: 88%
 • Sau og lam: 94%
 • Fjærfe: 99%
 • Gris: 98%
 • Grønnsaker: 48%
 • Frukt: 4%
 • Ferske poteter: 65%
 • Korn: 33%

Dårlig vær de siste årene har resultert i fallende kornproduksjon her til lands. Det vil nok bli lavkarbo-diett på alle nordmenn om verdenshandelen skulle kollapse….og skjørbuk. Jeg håper vi har vett til å ta vare på både matjord og kompetanse innen matproduksjon her til lands. Vi kan ikke leve av olje alene.