Oles 5. bud

«Jeg har hatt mange fiender gjennom årene. En ting har jeg lært, og det er å ikke slåss når du er garantert å tape. Du skal derimot aldri la et menneske som forulemper deg komme unna med det. Vent på det rette tidspunktet og slå tilbake når du selv sitter i en sterk posisjon, selv … Les mer

Religionens sanne ansikt?

«Kontakt med gudene er ikke for amatører. Det går ofte igjen i historien at religiøse forvaltere har vært grensesprengende flinke i å definere fordeler til egen nytte under dekke av kallsutøvelse ved finlesning av en skrift ingen andre har hatt adgang til. Når eldre religionsforvaltere møtes for å tenke halvhøyt og internt da er det … Les mer

Evig liv? Takk, men jeg tror ikke det.

«Knappheten på tid er noe av det som faktisk gir livet mening. Hvis jeg skulle forestille meg å være udødlig, altså det høres grenseløst kjedelig ut. Noe av det som gir valg betydning for eksempel er at man bare kan foreta et begrenset antall av dem.» Lars Svendsen, filosof – NRK P2 Verdibørsen 14. juli … Les mer

Politikkens vesen

«Jeg er utålmodig av natur og har stort fokus på resultater. Det er en egenskap som passer dårlig i politikken og det kan ofte være frustrerende.» Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand 2003-2007 – Kommunal Rapport nr. 05/2006

Oles 4. bud

«Man kan bare tolerere dem som selv praktiserer toleranse. Det er en byrde som begge parter må bære.» Lars Saabye Christensen, forfatter – OBOS-bladet nr. 2/07

Avlatshandel

«Miljøet reddes ikke av klimakvotekjøp, men av reduserte utslipp. Det har mange glemt. Å kjøpe klimakvoter er å gi Stoltenberg en hvilepute han overhodet ikke trenger.» Svenn Arne Lie, Master i sammenlignende politikk, Aftenposten, 27.12.07

Oles 2. bud

«Jeg stiller meg avvisende til all mystikk og all religion. Jeg anser fornuften og tenkeevnen som den høyverdigeste menneskelige egenskap – og den sjeldneste.» Arnulf Øverland, lyriker, i NRK Radio 1953

Oles 1. bud

«Svært overraskende viser det seg at det ikke er den sterkeste som overlever, heller ikke den mest intelligente, derimot er det den som i størst og raskest grad tilegner seg ny kunnskap og viser evnen til responsiv forandring.» Charles Darwin, vitenskapsmann, fra «On the Origin of Species»