Det finnes alltid en forklaring på rikdom

Hemmeligheten med stor velstand uten noen åpenbar årsak er en eller annen glemt forbrytelse, glemt fordi den ble så elegant utført.

Balzac