Ingen behagelig vei til endring av adferd.

Det finnes ingen behagelig vei til endring av adferd. Når avtalte mål ikke nås, må det få en konsekvens som er mer ubehagelig enn den innsatsen som kreves for å nå målene. Frykt alene er imidlertid en dårlig motivator. Derfor må «straffen» kompenseres med belønninger som står i forhold til den. Machiavelli sier følgende:
«Er det bedre å bli elsket enn fryktet…eller omvendt? Svaret er at man burde være begge deler. Men da det er vanskelig å forene de to ting, så er det langt sikrere å være fryktet enn elsket hvis man må gi avkall på et av de to.
Har man mulighet til å være raus med belønningene, er det imidlertid også mulig å straffe på en måte som virkelig motiverer til innsats.
Trur eg…