Lederskap krever erfaring fra felten

Kriminolog og reserveoffiser Mauritz Sundt Mortensen skriver i et innlegg i Dagens Næringsliv 20.12.2011 at lederskap krever erfaring fra felten, mens man kan lære seg administrasjon på en skole. Ledere som kan vise til solid erfaring fra den primæraktiviteten som de skal lede, har størst mulighet for å oppnå tillit og autoritet. I Forsvaret legger de vekt på dette. Det er den som viser seg å være god til å lede i felt som gis økt lederansvar. Skal en nå helt i toppen, krever det god formell kompetanse også.
Han mener politiet sliter med sitt ledelsessystem. Oppover i systemet sitter juristen og administrerer, men sjefene mangler tillit nedover i systemet fordi de mangler erfaring fra felten.