Seaborg reaktoren

Svensk/dansk-utviklet Compact Molten Salt reaktor, ikke mye større enn en varebil, men likevel i stand til å levere 100 MW elektrisitet (250MW termisk energi) 24/7. Reaktoren trenger også lagertanker for smeltet salt og en dampturbin , f.eks. en GE STF-A100 , men fotavtrykket er fortsatt beskjedent. Det er vanskelig å sammenligne med vindmøller, men du … Les mer

Jeff McFadden (@JeffAndDonkeys)

For reasons I cannot grasp, several new people have «followed» (Twitter’s term) my writings this weekend, just as I have put most new writing on hold.I feel guilty. I feel as though I owe you, or at least most of you.I write about «climate change» – ecosystem catastrophe. 2. There are, basically, three positions on «climate.»One, … Les mer

Solceller til eget bruk

Tilbud fra Otovo 5. oktober 2022 (forventet leveringstid 12 mnd): 25 x 400W paneler (installert 10 kW) FuturaSun, FU 400 M Silk Plus (8,8% virkningsgrad) Vekselretter Growatt, MID 10KTL3-XL 2 stk. optimere Montert 7 paneler mot syd og 18 mot vest Forventet årlig produksjon 7700 kWh 50% egenbruk, 50% salg 20 år for leasingkunder, 10 … Les mer

Kategorier Sol

Hvor positiv er utviklingen til sol og vind

Det er to måter å selge et hvert budskap på. Om man ser på verdens energforbruk i 1990 og 2020, så har sol og vind økt med nesten 800%. Sol og vinds andel av den samlede økningen utgjør imidlertid mindre enn 5%. Fortsatt leverer det bare 2,2% av energibehovet og selv om totalforbruket hadde vært … Les mer

Det norske batteriet

Norge har foreløpig 11 pumpekraftverk med en samlet pumpeeffekt på 1 GW. Sintef foreslo i 2021 og bygge ut ytterligere 12 med en samlet effekt på 12,5 GW. Selve kraftverket har en forventet virkningsgrad på 86%, siden du har friksjon i rørene begge veier og litt tap både i pumpe og turbin. Tar vi i … Les mer

Strømeksport

Lenke fra Statnett: Tabell som viser korrekte tall på import og eksport i periode 2010-2021   Import Eksport Netto utveksling 2010 14,7 7,1 -7,6 2011 11,3 14,3 3,1 2012 4,2 22 17,8 2013 10,1 15,1 5 2014 6,3 21,9 15,6 2015 7,4 22 14,6 2016 5,7 22,2 16,4 2017 6,1 21,3 15,2 2018 8,3 18,5 … Les mer

Graham Turner

Steve Keen henviser til Graham Turner når det gjelder utsiktene for framtida: In 2014, Graham Turner at the University of Melbourne completed a 40year update: “Is Global Collapse Imminent? An Updated Comparison of The Limits to Growth with Historical Data.” Turner gathered data from UNESCO, the UN Food and Agriculture Organization, US national oceanic and atmospheric administration (NOAA), the … Les mer

Steve Keen

Australsk økonom og forfatter, født 1953. Han anser seg selv som en post-keynesier, tilhenger av fysiokratene og kritiserer nyklassisk økonomi som inkonsekvent, uvitenskapelig og empirisk ikke støttet. Han var innom Lex Friedman og The Great Simplfication sommeren 2022. Som insprasjonskilder har han nevnt John Maynard Keynes, Karl Marx,først og fremst som en skarp hjerne, selv … Les mer

Norsk kjernekraft

I et Europa der det er skrikende mangel på strøm, i hvert fall når det er tørt, stille, overskyet og grønt, så er det bare en løsning som sikrer gamle strømpriser i Sør-Norge. Det er en produksjonskapasitet som overstiger innenlandsk forbruk pluss utenlandskablenes kapasitet. I 2021 produserte vi 157,1 TWh. Til sammenligning leverte Three Gorges … Les mer

Terror Management Theory

Everything that humanity has ever accomplished beyond basic survival has been motivated by a fundamental and irreducible fear of non-existence. Our conception of self and self-esteem generally is simply a buffer against the anxiety that comes with recognizing that we will cease to be. Culture is just a massive shared delusion to mitigate our fear … Les mer