Internett-energi

I 2011 prøvde Barath Raghavan og Justin Ma ved ICSI og University of California, Berkeley, å beregne hvor mye energi Internet krever.  De gjorde også et overslag over «emergy», som inkluderer all energi som gikk med for å bygge datamaskiner, telemaster og annen hardware. I beregningene la de til grunn:

  • 750 million desktop computers
  • 750 million laptop computers
  • 1 billion smartphones
  • 100 million servers

De la også inn andre infrastruktur-elementer. De vektet hver kategori med en minimum/maksimum verdi for å definere et område, siden en maskin kan kreve mye mer energi enn en annen, eller ha en kortere eller lengre levetid.

Resultatet viste at Internet brukte mellom 84 og 143 gigawatts hvert år, som tilsvarte mellom 3.6% og 6.2% av all elektrisitet i verden. «Emergy» beregningen viste mellom 170 og 307 gigawatts. Totalt er det ca. 2% av verdens samlede energiforbruk.

Elektristetsforbruket forventes å stige til 20% av verdens totale forbruk i 2025!