Veien til Europa

I dag tar det 3 timer og 43 minutter å kjøre tog fra Oslo til Göteborg, dersom alt bokstavlig talt går på skinner. Med moderne tog kunne strekningen vært unnagjort på 1 time og 15 minutter. Svenskene har bygd jernbaner for 200 km/t i over 20 år, og disse sporene strekker seg nesten fram til riksgrensen. På norsk side har imidlertid Gøteborg-ekspressen en gjennomsnittsfart på kun 68 km/t. Da Norconsult utredet høyhastighetsbane i Norge, var avstikkeren til Gøteborg den billigste, men også en av de som fikk minst oppmerksomhet.

Prisen var 66 milliarder, en formidabel sum, men likefullt noe som ville koblet Norge til «den skandinaviske motoren» Gøteborg-Malmø-København. Skandinavia har flere av de hurtigst voksende byene i Europa, og et høyhastighetsnett mellom våre største byer ville knyttet sammen nesten 12 millioner mennesker sammen på en måte som hverken privatbil, buss eller fly kan greie. Reisetidene på de fleste etappene i dette nettverket ville ikke vært lenger enn det mange pendlere bruker på å komme seg fra Østfold-byene til Oslo på en vanlig hverdagsmorgen:

  • Oslo – Gøteborg: 1 time 15 min
  • Gøteborg – København: 1 time 15 min
  • København – Hamburg: 1 time 30 min
  • Gøteborg – Stockholm: 2 timer
  • Malmø – Stockholm: 2 timer 35 minutter

Hver dag passerer 2200 lastebiler Svinesund. Manglende kapasitet gjør at jernbanen bare har en markedsandel på 17%. Med et skikkelig dobbeltsporet jernbanenett, ville toget kunnet avlaste veinettet og redusere både forurensinger og køproblematikk inn mot Oslo. Jeg deler konsernsjef Geir Isaksens filosofi om at NSBs primære oppgave er å få sine nåværende passasjerer fram i tide, men jeg mener likevel at våre folkevalgte burde løftet opp høyhastighetsjernbane som det skikkelig «månelandingsprosjekt» som vi kunne brukt et par prosent av oljefondet vårt på.

Et apropos til prisen på 66 milliarder forresten – kostnaden for anskaffelse av inntil 56 F-35 jagerfly er anslått til 62 milliarder 2012-kroner (P85) for anskaffelsen av fly, inkludert våpen og logistikkstøtte.