Karbonfangst

Greit om du kan plukke det fra industri du ikke kan leve uten, men fangst fra friluft er det mest fjollete til dags dato.

One run takes about four hours and the process needs ~2,000 kWh of thermal energy and ~650 kWh of electricity to capture one tonne of CO2. The CO2 thus separated from ambient air is also mixed with water and injected, at a depth of 1,000 metres, into nearby underground basaltic layers for mineralisation. In September 2021, the CO2 capture capacity was scaled to up to 4,000 tonnes per year with the commissioning of Climeworks’ Orca facility

En moderne V70 slipper ut 150g/km så med en kjørelengde på 16000 km i året blir det 2,4 tonn per år, så anlegget på Island kan fjerne utslippet fra 1667 biler. For å greie det, brukes 6 360 kWh per bil, og med 2 kWh/mil på en tilsvarende elektrisk, så blir det halvparten.