Jeff Currie

Jeff Currie (1966) er økonom og Global Head of Commodities Research i Global Investment Research Division hos Goldman Sachs. Han ble fremtredende i løpet av 2000-tallet ved å spå om råvaresupersyklusen og oljen på over 100 dollar per fat. På Hidden Forces mai 2022.

Han beskriver 2022 som commodity markets RED-lining på grunn av Redistribution, Energy Transision and Deglobalisation:

  • Energy Transition er den dyreste omstilling i menneskehetens historie. Drivstoffet som har gitt oss velstand i de siste 250 år skal skiftes ut og det krever store investeringer. Det vil forbrukes enormt mye råvarer for å bygge de nye systemene. Prisene på energi må opp. Omstillingen rammer de fattigste hardest. De som knapt nok har tilgang på energi i dag må betale enda mer. De som i Vesten knapt har råd til en 15 år gammel dieselbil kan ikke kjøpe en ny EV.
  • Deglobalisation er et resultat av dette. Landene kjøper ikke lenger olje fra Midt-Østen, men produserer strøm fra lokale vindmøller. Trangere kår for de fattige skaper framgang for populister og nasjonalister og anti-globalister som Trump og Orban. Det fører til at det bygges overkapasitet. Alle skal produsere litt av alt, framfor at det produseres der det er mest rasjonelt.
  • Redistribution er nødvendig for at de fattigste skal komme seg gjennom dette «Energiewende». Noe av de tilførte midlene går til økt forbruk. Da seddelpressene gikk for fullt i USA, løp mange til Amazon og bestilte en masse skrot fra Kina.

Etter 40 år med deregulering, globalisering og deflationary pressure, er dette en naturlig motreaksjon.