Noise: A Flaw in Human Judgment

Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein (2021)

Menneskelige feil skyldes to ting: «bias» og «noise«. Bias eller fordommer, kan påvirke våre vurderinger men det er feil som kan avsløres gjennom målinger, fordi de alltid trekker i samme retning. Noise eller støy, er de små, individuelle feilene som kan skyldes dagsform, men som i enda større grad bare skyldes at ulike mennesker oppfatter samme ting ulikt. Støy er vanskeligere å oppdage fordi resultatene av støy kan gå i alle retninger, og resultatet av støy er fem ganger større enn folk forventer.

Et par hundre føderale dommere fikk utmåle straff i 16 ulike saker. I en sak der gjennomsnittet havnet på 7 år, var forskjellen mellom ulike dommere 3,5 år. Det er støy, siden dommerne, dersom de bedømte sakene grundig og objektivt, burde ha kommet fra til ganske like straffer. Føderale dommere har motsatt seg strafferammer, fordi de hevder at sakene er for kompliserte og individuelle til at generelle rammer kan brukes meningsfullt. De store avvikene viser at dommernes skjønn spriker så mye at det er en fare for rettssikkerheten.

Forfatterne tar til orde for «decision hygiene» for å redusere støyen:

  • Averageing of multiple judgements
  • Making judgements independently
  • Break problems into subproblems and evaluate each independently
  • Evaluate relatively instead of absolutely

De anbefaler også å utsette intuisjonsbaserte avgjørelser. Tar man tida til hjelp og lar «system 2» få bearbeide problemene, reduseres støypåvirkningen.

Støy bør også vurderes i møter. Den første som tar ordet, eller snakker med størst overbevisning i et møte, skaper gjerne støy som påvirker de andre.