Slik leser du skattelistene

21. oktober er’e på’n igjen. Men hva betyr betyr egentlig tallene du ser i skattelistene? Ikke lett å si, hvis du ikke kjenner personen du leser om. Men om du har en viss peiling på livssituasjonen til vedkommende og hun eller han er vanlige lønnsmottagere, og ikke selvstendig næringsdrivende, så kan tallene fortelle deg noe.

Inntekten som oppgis i skattelistene er skattbar inntekt (netto inntekt). Det vil si lønnsinntekt pluss kapitalinntekt pluss gevinster, minus ALLE fradrag. Om personen er selvstendig næringsdrivende kan du ikke

Et eksempel som viser reell inntekt i forhold til netto inntekt i skattelistene:
Ola Nordmann står oppført med 276.200 kroner i skattelistene. Han har imidlertid to barn og en million i boliglån, så han har 30.000 i foreldrefradrag for barnehageutgiftene, og 50.000 i renteutgifter. Dessuten har han, som nesten alle andre, minstefradraget på 36% av inntekten, maksimalt 63.800 kroner. Hans reelle inntekt blir da:

Alminnelig inntekt: 276.000 kr
+ Foreldrefradrag 30.000 kr
+ Lånerenter 50.000 kr
+ Minstefradrag 64.000 kr
Reell lønnsinntekt: 420.000 kr

Høy skatt i forhold til nettoinntekten i skattelistene, er et tegn på at den reelle lønnsinntekten er langt høyere. Dette skyldes typisk at personen har store fradrag: renteutgifter, aksjetap, reiseutgifter eller foreldrefradrag.

For gjeldfrie mennesker med formue er lønnsinntekten eller pensjonen deres før skatt ofte mindre enn inntekten som står i skattelistene. Det skyldes at kapitalinntektene – renteinntekter, leieinntekter, aksjeutbytte og aksjegevinster – ofte er større enn fradragene. Minstefradrag er ofte eneste fradrag. Denne gruppen betaler normalt formuesskatt, noe som også fører til en høyere utlignet skatt.

Hvordan finne reell formue?
Selv om det står null i netto formue i skattelistene kan den enkelte ha flere millioner i formue. Børsnoterte aksjer, grunnfondsbevis og aksjefondsandeler ble i 2007 vurdert til 85% av reell verdi ved utløpet av året, mens obligasjonsfond og pengemarkedsfond settes til 100% av reell verdi. Og for eksempel bolig og hytte er til maksimalt 30% av reell verdi. Bankinnskudd er verdsatt til 100% av innskuddet. I tillegg kommer annen formue som biler, båter og innbo som vurderes svært lavt. Gjeld vurderes alltid til 100% av verdien.

Eksempel: Hvis man har en bolig til 2 millioner og 1 million i gjeld, har man egentlig en netto formue på 1 million. Likevel vil man stå oppført med 0 i formue. Årsaken er at boligen maksimalt har en ligningsverdi på 30 %, altså 600.000 kroner. Selv med innbo og en normal bil blir gjelden større enn ligningsformuen, og nettoformuen settes til 0.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.