OFFENTLIG MENINGSDANNELSE OG RASJONELL POLTIKK

Øystein Pedersen Dahlen, Høgskulen i Volda 25.03.09

FOLKESTYRETS FORVITRING
Ikke umiddelbar sammenheng mellom valgresultat og regjeringsdannelse (valg->posisjon->vedtak). Internasjonalt lovverk Markedsretting og internasjonale konserner Statlige tilsyn, kontrollorganer, ekspertorganer og forvaltning. Massemedienes politiske uavhengighet Mindre kommunemakt

NYE VILKÅR
Globalisering (transnasjonalisering) Individualisering Kommunikasjonsrevolusjon Markedsretting og kommersialisering Det flerkulturelle samfunn Rettighetspolitikk (nasjonalt og internasjonalt) Likestilling

KONKLUSJONER
Faren for demokratiets forvitring Partier og organisasjoner er ikke lenger «kanaler for bred og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartiet i retning nettverkspartier». Valgdeltagelsen er synkende. Mange har mistet tiltroen til at politikere er interessert i hva folk mener. Østerud 2003:291-5