Ap dilter etter H igjen?

Dagens Næringsliv 29. april 2018: «Ap vil ha hjelp av private til å bygge seg rundt eldrebølgen»

Kommersielle boligbyggere bør hjelpe en eldreomsorg i knipe. Arbeiderpartiet vil vri på husbanklån, tilskudd og lovbestemmelser for å få kommersielle aktører med på å bygge flere boliger der eldre kan bo lenger. – Ikke noe problem, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen (H) kommenterer 18.07.2018 i en pressemelding:

La eldre bo hjemme lenger!

I framtiden vil stadig flere ha behov for helsehjelp, samtidig som det stilles strengere krav til tjenestene de mottar. Folk må kunne bo hjemme lengre og vi trenger ny velferdsteknologi. Derfor har vi satt i gang reformen «Leve hele livet» for å styrke kvalitetene i eldreomsorgen.

Tall fra SSB viser at antallet og andelen over 80 år vil dobles. Dette byr på store utfordringer i eldreomsorgen. I alt for mange av kommunene vil 1 av 6 være over 80 innen 2040. Vi behøver derfor nye ideer for hvordan kommunene og staten kan sørge for at alle skal få en verdig eldreomsorg. Dagens løsninger er ikke bærekraftige.

Noen er for syke til å bo hjemme, men for friske til å være på sykehjem. For de som ikke kan bo hjemme, er det derfor viktig med et alternativ til sykehjem. Vi vil derfor styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger og private bofelleskap, samtidig som flere kan bo hjemme lengre. Med en felles dugnad vil vi få fart på utbyggingen og god kvalitet i tjenestene. For Høyre er det viktigste at folk skal få gode alternativer. Den beste garantien for dette mangfoldet er at det private og det offentlige kan samarbeide.

Tidligere i år børstet Ap støv av nettopp denne ideen, som er hentet fra den blågrønne regjeringsplattformen. Dette er en del av Høyres politikk og reformen vi nå legger frem. Det er likevel nye toner fra Ap at de private nå ønskes velkommen til å løse en velferdsutfordring. Jeg krever at Jonas Gahr Støre garanterer at de ikke snur ryggen til de private etter utbyggingen er ferdig.

Vi må ha en slik garanti fordi Ap tidligere har invitert private til dugnad, men senere har snudd ryggen til de private: I barnevernet skal ikke de private lenger være med på dugnaden. I Trondheim stenges de private barnehagene ute fra byen. I Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim stenges de private ute fra sykehjemmene. Historien viser oss at Arbeiderpartiet på et eller annet tidspunkt velger å sette ideologi høyere enn gode tjenester til folk. Det vil jeg ikke at skal bli tilfelle for de eldre nok en gang.

Jeg er enig i at vi trenger hjelp fra de private for at eldre skal få bo hjemme lenger. Men Høyre er ikke et parti som vender kappa etter vinden. Vi ønsker at alle gode krefter skal slippe til for å løse våre velferdsutfordringer. Arbeiderpartiet har gang etter gang satt ideologi fremfor gode tjenestetilbud til folk.