Religionens sanne ansikt?

«Kontakt med gudene er ikke for amatører. Det går ofte igjen i historien at religiøse forvaltere har vært grensesprengende flinke i å definere fordeler til egen nytte under dekke av kallsutøvelse ved finlesning av en skrift ingen andre har hatt adgang til. Når eldre religionsforvaltere møtes for å tenke halvhøyt og internt da er det fare på ferde, for kvinner og livsglede.»

Torkjell Berulfsen, journalist og forfatter – «Edle dråper», 2001