Grønne løsninger for et land med lang kyst.

Tidevannsbasseng

I Wales bygger de en 9,5 km lang molo for å etablere et tidevannsbasseng på 11,5 kvadratkilometer. Omtrent midt på moloen bygges det en 550 meter lang betongbro med 26 hulrom. Hulrommene skal huse såkalte lavtrykksturbiner, tradisjonelle Kaplan-turbiner, som utnytter tidevannsstrømmen både ved flo og fjære.

Andritz Hydro skal levere 16 standard lavtrykks bulb-turbiner med en kapasitet på totalt 320 MW og GE leverer generatorsystemet. Når tidevannet stiger, senkes stengsler i turbinhusene for å holde sjøvannet ute fra lagunen. Når tidevannet er på sitt høyeste åpnes slusene og vannet fosser inn i lagunen og gjennom turbinene som genererer elektrisitet.

Deretter stenges slusene igjen i påvente av at tidevannet trekker seg tilbake i sjøen. Så åpnes stengslene igjen og turbinene produserer nok en gang elektrisitet, etterhvert som vannet renner tilbake ut i sjøen. På det meste vil forskjellen i vannstanden i og utenfor lagunen være på åtte til ti meter.

Bunnmonterte turbiner

Utenfor Ness of Quoys prøves et annet konsept. Fire 1,5 MW undervannsmøller monteres på havbunnen. Systemet er utviklet i Hammerfest, men grønne subsidier i Storbritannia gjør at det er her anlegget blir bygget. Foreløpig er det testet 1 MW turbiner på 50 meter dyb. Fullt utbygd vil anlegget omfatte 269 tidevannsturbiner med en totaleffekt på 398 MW.

Tidevann er en mer stabil og pålitelig energileverandør enn vind.

Flytende turbiner

Japan jobber også med undervannsturbiner. IHI Corps Kairyus 330 tonns flytende undervannsturbin er ankret opp ca. 50 meter under overflaten i havstrømmene øst for Japan og kan levere 100 kW ved 1,5 m/s strømning. Enheten er 20m x 20m og har propeller med diameter på 11m. Et 280 tonns anker på havbunnen (100 meters dybde) holder enheten på plass. Dette er foreløpig bare en prototype og målet er å bygge enheter på 2 MW. Havstrømsturbinene forventes å kunne levere 40-70% av installert effekt, altså grovt regnet dobbelt så bra som vindturbiner.

Bølgekraft-turbiner

NoviOcean har utviklet en rektangulær bøye som sammen med en hydraulisk sylinder og en peltonturbin kan utnytte bølgebevegelser til å skape kraft. Oppadgående bølger skal skape en løftekraft på 600 tonn, som driver den hydrauliske sylinderen. Denne presser vann gjennom turbinen. Den første og minste modellen skal kunne levere 500 kW (NO500). NoviOcean planlegger også enheter på 2 and 5 MW etter at NO500 er satt i produksjon. System kan rigges nær land og befolkningstette områder, til forskjell fra vindkraftverk, og det vil være lett tilgjengelig for service. Systemet skal også tåle storm, siden det har en slaglengde på 30 meter, hva nå det skal bety.

.