Skyer

Dette er en kjapp oversikt:

  • Altocumulus: Indikerer konveksjon og ustabilitet i troposfæren, og muligens en svekket varmfront, der altostratus går i oppløsning.
  • Altostratus: Dannes når store mengder varm, fuktig luft stiger og kondenserer ut vanndråper eller iskrystaller, som kan skape corona-effekter. Sola kan sees gjennom, men ikke alltid. Signaliserer ankommende varmfronter og nedbører 12-24 timer fram, selv om skyene selv sjelden gir nedbør. Unntaket er torden med korte byger.
  • Cirrocumulus: Hvite dotter som kan gå over i makrellmønster. Ligger 5-12 km oppe og inneholder is og små mengder underkjølt vann. Isen får vannet til å fryse og kan danne cirrostratus, cirrocumulus eller virga – striper av nedbør som smelter før det når bakken. Disse formasjonene er derfor normalt kortlivede. Reflekterer gjerne det gule og røde lyset ved soloppgang og -nedgang. I mindre formasjoner er det gjerne et tegn på godvær, men om de danner sammenhengende lag med andre cirruo-formasjoner kan det bety nedbør om 8-10 timer.
  • Cirrostratus: Høye, tynne slør av iskrystaller. Starter ofte som tåkedannelse over 6,5 km. Om de kommer etter cirrus og sprer seg fra en kant, indikerer de gjerne nedbør 8-24 timer fram. Om de har en mer fibrøs struktur indikerer det en svakere varmfront, med stratus som nedbørsbærer og yr/lett snø, framfor nimbostratus med mer vedvarende nedbør. Cumulus og stratocumulus kan oppstå under disse, fordi de demper konveksjon og skaper mer stabil luft nærmere bakken.
  • Cirrus: Hvite striper av iskrystaller. Skapes ofte av stigende varm og tørr luft som trekker med støvpartikler 4 km – 20 km oppe, der fukt vil kondensere på dem og danne iskrystaller. Skapes gjerne på natten og forsvinner i løpet av dagen.
  • Cumulonimbus: Vann kondenseres i fuktig luft med stor oppdrift og kan føre til hagl og lyn.
  • Cumulus: Lave skyer (<2km) som sjelden gir nedbør, men som kan utvikle seg til Cumulonimbus under ustabile forhold.
  • Nimbostratus: Ganske ensfargede, grå skyer som kan gi vedvarende regn, sludd eller snø, men aldri lyn og torden.
  • Stratocumulus: Store, mørke og runde formasjoner, vanligvis under 2 km. Skyldes svak konveksjon pga. tørre og stabile luftmasser høyere oppe. Gir sjelden nedbør men kan danne fortropp eller baktropp for uvær. Kan ofte bevege seg under cirrostratus eller altostratus, fordi disse skyene blokkerer sollyset og svekker konveksjon.
  • Stratus: Lav, konturløs formasjon av grå til nesten hvite skyer. I praksis tåke høyt over bakken, dannet av tåke som stiger eller kald luft som drar langs bakken. Kan skape yr, duskregn eller et lett snødryss.