Asbjørnsen & Moes gode fortellinger

Første bind

Kvernsagn – om en fisketur i Nordmarka. En av de beste.

En gammeldags juleaften – røverhistorier fra juletider

En tiurleik i Holleia – jakthistorier og skrøner

Matthias Skytters historier

Skarvene fra Utrøst – fiskerskrøner fra Nordland

Berthe Tuppenhaugs fortellinger

En aftenstund i et proprietærkjøkken

Makrelldorg

Jutulen og Johannes Blessom

En sommernatt på Krokskogen (en av de beste?)

En signekjerring (tja)

Høyfjellsbilleder – historier fra jakta. Nesten en hel liten bok for seg.

Andre bind

Inneholder kun eventyr, og kan få samle støv i bokhylla

Tredje bind

Tuftefolket på Sandflesa (egentlig bare eventyr)

Tatere (en ganske grei fortelling)

Lundeætten (skrøner om ei rar slekt)

En aften ved Andeelven – en koselig historie om fisking og fortellinger fra bygda.

En halling med kvannerot – Om rypejakt og fjellturer

Huldreætt – fin historie om molteplukk, regnvær og dame av huldreætt

En natt i Nordmarka – En lang historie om fisking og skattejakt. Den beste, kanskje.

Graverens fortellinger – om tobakk, bomturer og en grinete graver

Fra fjellet og seteren – en seterjentes beretninger i påvente av bedre vær

En aften i nabogården

Fra Sognefjorden

På høyden av Aleksandria

Ekebergkongen

Plankekjørerne

Julebesøket i prestegården En vestlandsk skovdal