Mining our way to energy transition

«Primary material extraction» steg fra 22 milliarder tonn i 1970 til 70 milliarder i 2010 og det forventes 180 milliarder tonn i 2050. Kilde: UNEP 2016

OECD anslår at materialbruken vil øke fra 79 Gt i 2011 til 167 Gt i 2060, mens per capita forbruk øker fra 33kg til 45kg.

  • Metaller vil øke fra 8 Gt til 20 Gt
  • Fossil fuels øker fra 14 Gt til 24 Gt
  • Biomasse fra 20 Gt til 37 Gt
  • Ikke-metalliske mineraler fra 37 Gt til 86 Gt.

I 2017 så fordelingen slik ut:

Et annet diagram som sier noe om forventet økning:

Om vi ser på kobber og tenker en lineær økning, så er det snakk om 50 år*(2+4,5)/2=87,5 Gt kobbermalm. Malmen inneholder mindre enn 1% kobber, dette tilsvarer vel ganske nøyaktig dagens kartlagte reserver på rundt 870 Mt.

Copper-containing rock, or copper ore, holds only a small percentage of copper. Most of the rock is unwanted material, typically referred to as gangue. There are two main types of copper ore that are of interest: copper oxide ores and copper sulfide ores. Both ore types can be economically mined, but they are processed in different ways. Copper sulfide ores are typically the most profitable copper ore type to mine. That is because they have high copper content, and the copper in them can more easily be separated from unwanted minerals. However, copper oxide ores have an advantage in that they are more abundant.

I følge Simon Michaux vil vi trenge 4,5 milliarder tonn kobber, seks ganger alt kobber vi hittil har gravd ut. Det er også fem ganger mer enn de kjente reservene og med dagens kapasitet for kobberutvinning vil det ta 190 år.

Ifølge ham inkluderer ikke dette at man også må utvide overføringsnettet. Det er kun snakk om kraftkildene, og det er kun snakk om første generasjon. Om 25 år er det på’n igjen, bortsett fra det som kan gjenvinnes. Og tallene er basert på 2018-forbruk, ikke det forventede forbruket i 2050.

Ifølge Michaux trenger vi også 4 millioner batteribanker tilsvarende Moss Landing (567 MW / 2,270 MWh), verdens største batteripakke, som står i California, eller 15,6 millioner anlegg tilsvarende Hornsdale i Australia (100 MW/129MWh)

De vil kreve 944 millioner tonn litium, 50 ganger de kjente reservene i dag, men det finnes mye som ikke er kartlagt. Med dagens fart vil det ta 9920 år å produsere dette.

I tillegg 940 millioner tonn nikkel, ti ganger de kjente reservene.

Micheauxs studie legger til grunn en dobling av kjernekraft og vannkraft, pluss en tredobling av geotermisk. Sol og vind vil da utgjøre 70% av miksen.

I 2018 produserte vi 26,6 petaWh elektrisitet og vi trenger ytterligere 36 petaWh for å erstatte annen energi til transport, oppvarming og industri.
Vi har i dag 46 000 kraftstasjoner. Noen av dem (de som bruker fossilt drivstoff) må fjernes og bygge 586 000 nye.

Veien ut:

  • First, we have to understand our predicament
  • Then we have to change our paradigm.
  • Then we can develop plans.
  • And finally, we go on and do it.

We don’t have the time and the materials, and we got to figure out what do we want, what do we need and what can we do.

Oil is a steak wrappred in bacon and all other energy forms are just lettuce.

Recycling solar panels is a bit like recycling a cup of coffee. It’s not so easy to recover your milk, sugar and ground coffee beans to make a fresh cup of coffe, should you decide to.