Mining our way to energy transition

Vi trenger 4,5 milliarder tonn kobber, seks ganger alt kobber vi hittil har gravd ut. Det er også fem ganger mer enn de kjente reservene og med dagens kapasitet for kobberutvinning vil det ta 190 år.

Dette tar ikke inn at man også må utvide overføringsnettet. Det er kun snakk om kraftkildene, og det er kun snakk om første generasjon. Om 25 år er det på’n igjen. Og tallene er basert på 2018-forbruk, ikke det forventede forbruket i 2050.

Vi trenger også 4 millioner batteribanker tilsvarende Moss Landing (567 MW / 2,270 MWh), verdens største batteripakke, som står i California, eller 15,6 millioner anlegg tilsvarende Hornsdale i Australia (100 MW/129MWh)

De vil kreve 944 millioner tonn litium, 50 ganger de kjente reservene i dag, men det finnes mye som ikke er kartlagt. Med dagens fart vil det ta 9920 år å produsere dette.

I tillegg 940 millioner tonn nikkel, ti ganger de kjente reservene.

Micheauxs studie legger til grunn en dobling av kjernekraft og vannkraft, pluss en tredobling av geotermisk. Sol og vind vil da utgjøre 70% av miksen.

I 2018 produserte vi 26,6 petaWh elektrisitet og vi trenger ytterligere 36 petaWh for å erstatte annen energi til transport, oppvarming og industri.
Vi har i dag 46 000 kraftstasjoner. Noen av dem (de som bruker fossilt drivstoff) må fjernes og bygge 586 000 nye.

«Primary material extraction» steg fra 22 milliarder tonn i 1970 til 70 milliarder i 2010 og det forventes 180 milliarder tonn i 2050.

Veien ut:

  • First, we have to understand our predicament
  • Then we have to change our paradigm.
  • Then we can develop plans.
  • And finally, we go on and do it.

We don’t have the time and the materials, and we got to figure out what do we want, what do we need and what can we do.

Oil is a steak wrappred in bacon and all other energy forms are just lettuce.

Recycling solar panels is a bit like recycling a cup of coffee. It’s not so easy to recover your milk, sugar and ground coffee beans to make a fresh cup of coffe, should you decide to.