Livets lønn

…tanker i tida

Mattilsynets underlige organisering

Filed under: Miljø,Politikk,Vomfyll — 6. august 2014 @ 14:17

Statens Næringsmiddeltilsyn hadde fram til opprettelsen av Mattilsynet i 2004 en forbrukerorientert rolle som «matpoliti».

Etter innlemmelsen i Mattilsynet har de næringspolitiske interessene blitt tillagt større vekt. Det må kunne anses som uheldig at den fremste kontrollinstansen innen mat er underlagt to næringsdepartementer (Landbruk og Fiskeri) og ikke Helse- og omsorgsdepartementet, for å sitere Niels Chr Geelmuyden. Særlig når både landbruks- og fiskeriministere har hatt eierinteresser i selskaper som driver med f.eks. fiskeoppdrett.

 

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons