En alfabetisk oversikt over stedsnavn i skauen min og tilgrensende områder.

Koordinatene er EUREF89 UTM Sone 32.

Fra N til Å

POSISJONKOMMENTAR
32 V 638035 6613595Også kalt Engebråta-verkste'. Ligger mellom Enga og Engebråtan. De opprinnelige bygningene ble revet og en ny villa oppført rundt årtusenskiftet.
32 V 64040 6614340Nordre enden av Nesvika. Kalt Sundtangen på enkelte kart.
32 V 639355 6610875Lite tjern mellom Sæterveien og Øvre Lierdamtjern.
32 V 638648 6615321Kanskje en husmannsplass under Øst-Bingen? Lå en låve der i min barndom, som er borte nå.
32 V 639418 6612273Jakthytte og populært turmål ved Søndre Haugtjern
32 V 639665 6613715Villa ved Kurud, fra slutten av 40-tallet.
32 V 636956 6611345Tronga mellom Vardåsen og Havnåshøgda.
32 V 639278 6611148Tjern mellom Trollkjerkåsen og Øvre Lierdamtjern.
32 V 638190 6614223Gerhard Grimsruds villa fra 30-tallet, i Hagans sydøstre hjørne, ved inngangsporten til Hagan.
32 V 638807 6613232Kløfta mellom Lindåsen og Utsikten, som strekker seg fra flaberga ned i Mellombingshagan.
32 V 638687 6615712Den flate enga innafor Bingsvika, rett vest for Tyrihjelltangen.
32 V 639098 6613967Villa øst for Gyltatjernet og syd for Rv 123, skilt ut fra Nes i 1939.
32 V 638905 6614485Våningshuset på Gylta, skilt ut fra gården på 30-tallet.
32 V 638620 6614595Bakken øst for Bingslia
32 V 639253 6613847Villa nord for Rv123, mellom Gyltatjernet og Nes. Bygd 1965?
32 V 638967 6611515Høydedraget som skiller nedre og mellomre Lierdamtjern, på sørsida av Lierdamtjerna.
32 V 639553 6612654De bratte skrentene øst for Søndre Haugtjenn.
32 V 638720 6615050Høydedraget midt i Hagan.
32 V 640270 6612270Lite tjern ved stien mellom Øvre og Mellomre Nesdamtjern.
32 V 638869 6612070Steinur, der beboerne på Orderud i følge legenden søkte tilflukt under det svenske felttoget i 1809.
X:300581 Y:6614148 UTM33Låglendet syd for Storsameia, som utgjør den korteste veien mellom nedre og mellomre Lierdamtjern.
32 V 638667 6610198Måsan vest for Sætraåsen, der veien fra Vølen til Sætra flater ut etter stigningen.
32 V 639524 6611305Sydspissen av Øvre Lierdamtjern.
32 V 639003 6611139Høydedraget som Sæterveien runder før den kommer fram til Sætra.
32 V 638209 6610849Husmannsplass fraflyttet mellom 1875 og 1900. Siste kjente beboere var søstrene Gunhild og Kristine Alsdatter og deres barn.
X:300824 Y:6614230 UTM33 Hytte ved Lierdamtjerna. Se Langneshytta.
32 V 638641 6611392 Hytte på nordsiden av Nedre Lierdamtjern. Bygd i 1939?
32 V 638933 6611305 Karakteristisk steinformasjon ved Lierdamtjerna.
32 V 638992 6611173Åsen bak Trollkjerka. Høyde 257m.
32 V 639047 6612919Kurudkleivas sydlige endepunkt. Høyde 282m.
32 V 636328 6615795Gård i nordre del av Hagan.
32 V 636692 6611271Rundhaug/gravminne langs stien mellom Faugli og Havnåshøgda. Furua ved siden av er kjent som Klatrefurua.
32 V 639098 6613066Myr nær toppen av Kurudkleiva.
32 V 638195 6609755Plass vest for Borgås.
32 V 638195 6609755Nord-sørgående høydedrag som skiller Delingsrudkroken fra Vølerkroken. Består av to separate topper, skilt av veien mellom Østby og Langnes.
32 V 637548 6609563Høyeste punkt i skogen mellom Delingsrudveien og Krogstadveien. Fin bålplass.