En alfabetisk oversikt over stedsnavn i skauen min.

Fra G til M

POSISJONKOMMENTAR
32 V 639753 6612765 Egentlig "Søndre Næs Skog". 1500 mål stor skogeiendom som utgjør den nordøstre del av Fjella. Utgikk fra Øgdern i 1897. Eiendommen var på 20-tallet eid av Braarud-familien, som bl.a. bygde Braarud-villaen ved Krogstadfossen. De adopterte i 1930 den 4 år gamle Tordis, som senere arvet eiendommen og giftet seg med en lege fra Oslo ved navn Gundersen.
32 V 638920 6614435Gård i den sentrale delen av Hagan. Delt i 1928.
32 V 639055 6614115Også kalt Gylstad. Gård ved nordbredden av Gyltatjern, i søndre del av Hagan.
32 V 638953 6609560Tjern rett sør for Sætraåsen, i området mellom Vølen og Nøklevann.
32 V 638005 6611371Lite tjern mellom Havnåsåsen og Lierdamtjerne.
32 V 639175 6614040Knaus i åkeren, mellom Rv123 og Mellom-Nes.
32 V 638275 6612224Hytte ved Kroktjerns nordvestre bredd. Bygget av et pleiebarn fra Sør-Ånnerud på 40- eller 50-tallet, men på nabogårdens grunn.
32 V 639170 6614643Åsen (ca. 185 moh) mellom Gylta og Hestevika
32 V 640640 6612337Høyeste topp i Gundersenskauen.
32 V 637247 6611690Tidligere husmannsplass øst for Bråtan, på veien mot Gørdryppelen.
32 V 638319 6611925En krokete furu ved vestbredden av Kroktjern.
32 V 6xxxxx 66xxxxxEgentlig utenfor mitt kjerneområde, men likevel: Enga på tangen som stikker ut i Hemnessjøen mellom Krakavika og Tyrihjelltangen.
32 V 639842 6610161Lite tjern på myra øst for Sætra og nord for veien mellom Sætra og Fjellengen.
32 V 636692 6611271Se Vardåsen.
32 V 639335 6613690Fraflyttet gård. Opprinnelig utgått fra Øgdern (1902?).
32 V 639260 6613730 / 32 V 639047 6612919Stien mellom Kurud og Tua
32 V 638992 6613557Åsen syd for Gyltatjern.
X:300822 Y:6614232 UTM33Hytte på tangen som skiller mellomre og og østre Lierdamtjern. Også kalt Tangen.
32 V 638651 6609681(213 moh) Åsen ved Vølenkrysset, mellom Borgås og Sætraåsen.
32 V 638180 6612122Liten myrpytt ved Kroktjerns nordvestre hjørne, der vinterveien til Kroktjern (fra Ånnerud) ender.
32 V 638992 6613557 Husmannsplass i Mellombingshagan, bebodd fram til ?. I dag er bare rester av en mur og en kjeller synlig.
32 V 638255 6611055 Husmannsplass sydvest for Lierdamtjerna, bebodd fram til ?. I dag er bare rester av en mur synlig.