logo

Tid og rom

chromeline


Universet
Størrelse
Alder

Mennesket
Evas døtre
Hjernen

Hvorfor denne siden

Universet er fascierende saker. I alder og størrelse er det på grensen av hva vi kan klare å forestille oss.

Her finner du noen famlende forsøk på å gjøre store tall litt mer håndgripelige.På www.lyngstad.info kan du også finne:

[Viktoria] [Tid og rom] [RS Cosworth] [Hamilton] [Slektstre]

e-postadresse

Takk til alle som frivillig eller ufrivillig har bidratt eller inspirert til disse sidene.
Innholdet kan kopieres, men undertegnede gir ingen garantier med hensyn til opphavsrett.
Eventuelle feil på sidene er kun mine egne. © 2003-2008 Ole Dahl