Livets lønn

…tanker i tida

Jevons paradoks

Filed under: Politikk — januar 17, 2019 @ 12:59 pm

Increased energy efficiency tends to increase energy consumption by two means. First, increased energy efficiency makes the use of energy relatively cheaper, thus encouraging increased use (the direct rebound effect). Second, increased energy efficiency increases real incomes and leads to increased economic growth, which pulls up energy use for the whole economy.

Skriftlig formidling framfor muntlig

Filed under: Sitater — november 13, 2018 @ 8:08 am

–  Jeg kan gjerne parafrasere Ibsen, og si at mitt kall er ei at tale, kun at skrive. Den som snakker kan komme i skade for å si utrolig mye dumt, det vet alle som har prøvd å snakke fornuftig og sammenhengende. Den som snakker improviserer, og det kan man gjerne gjøre hvis man har talent for det. Jeg har det ikke. Ved skrivebordet kan jeg hele tiden korrigere og gjennomarbeide teksten. Dette har ingenting med skriftfetisjisme å gjøre, det gir meg ganske enkelt en mulighet til å se på verket med en viss distanse. Det skriftlige er en langt mer reflektert form enn en muntlig samtalesituasjon. Når man snakker er man inne i sin egen stemme. Man spyr seg selv ut, enten man vil eller ikke. Straks man skriver er man en slags utenforstående betrakter av sitt eget språk, og det er slikt det blir litteratur av. Jon Fosse, som selv har vært journalist, sa i et intervju at han er på det rene med at det er intervjueren som styrer intervjuet. Det tror jeg han har rett i. Jeg liker å styre mine ytringer selv.

Intervju med Tor Ulven i Vagant 4/1993

Livsviktig tarmflora

Filed under: Oles unyttige innfall,Vomfyll — oktober 5, 2018 @ 2:35 pm

Forestillingsevne

Filed under: Sitater — august 15, 2018 @ 12:17 pm

«Ingenting er verre enn det vi kan forestille oss»

J. M. Coetzee, fra boka «Før barbarene kommer».

GAMES WORKSHOP FARGER

Filed under: Oles unyttige innfall — juli 29, 2018 @ 6:50 pm

WASHES

OGRYN FLESH

THRAKA GREEN

ASURMEN BLUE

OTHERS

SHINING GOLD (METALLIC) (-)

TIN BITZ (METALLIC)

MITHRIL SILVER (SØLV METALLIC)

*BOLTGUN METAL (LYS GRÅ)

GUNMETAL (MØRK GRÅ METALLIC)

SCORCHED BROWN

WHITE

CODEX GREY

UNDERCOAT BLACK

SNOT GREEN

GOLDEN YELLOW

*BLOOD RED

*BLEACHED BONE (-)

ULTRAMARINE BLUE

 

FOUNDATIONS

IYANDEN DARKSUN GUL (-)

MARCHARIUS SOLAR ORANGE (-)

MORDIAN BLUE

CALTHAN BROWN

ORKHIDE SHADE

TALLARN FLESH

MECHRITE RED

TOM

DWARF BRONZE

GNARLOC GREEN

For å male Legion of the Damned

Chaos Black* – Shadow Black* – Navy Grey – Codex Grey*
Blood Red* – Fiery Orange – Fluorescent Orange (Golden Yellow)
Bestial Brown (Calthan Brown) – Caramel (Iyanden Darksun) – Bleached Bone* – White Skull*
Boltgun Metal* – Chainmail (Mithril silver)

Jaron Lanier om kryptovaluta

Filed under: Politikk,Sitater — juli 24, 2018 @ 8:57 am

The problem with it, and this is actually a mystery to me. Every crypto currency that’s been started, to my knowledge, and there might be some I don’t know about, because it has been exploding lately, so I might not have a comprehensive view, but they’re all ponzi schemes, they’re all scams!

What happens is, people who started, create a bunch of fake wealth for themselves and then other people turn it to real wealth by speculating and the earlier you are in, the better your chances of coming out, but there’s always that little chance you’ll do well, so later speculators want to do well and that’s what’s called a ponzi scheme. But since it’s global, is doesn’t pop right away, and so it can go on for a really, really long time. But it’s terribly dangerous, and terribly unfair to most people.

They’re based on this ridiculous pseudo libertarian idea of trying to emulate the gold standard. So there’s a fixed number of these currencies. It’s a feudal model and incredibly regressive, yet it’s hip, popular thing. Just look at it, it’s terrible!

Jaron Lanier var blant de første innovatørene i Silicone Valley og regnes som en av vår tids mest fremtredende visjonærer. Han kalles gjerne The father of virtual reality og Time Magazine har satt ham på listen over de 100 mest innflytelsesrike mennesker i verden. Lanier underviser ved New York University og ved Columbia University og er blant grunnleggerne til International Institute for Evolution and Brain som utgår fra Harvard University og Parisuniversitetet

How to spend it

Filed under: Oles unyttige innfall — juli 22, 2018 @ 7:58 pm

I en tid med ekstrem velstand blant enkelte mennesker, sier ingenting mer om de ultra-rikes liv enn Financial Times’ ubeskjedent prangende luksusmagasin «How to spend it«.

How do you feel.

Filed under: Politikk,Sitater — juli 22, 2018 @ 7:26 pm

Democracy is not based on human rationality. It is based on human feelings. During elections you are not asked “What do you think”. You are actually asked “How do you feel”. And if someone can manipulate your emotions effectively, democracy will become an emotional puppet show.

Yuval Harari.

Ap dilter etter H igjen?

Filed under: Politikk — juli 19, 2018 @ 10:33 am

Dagens Næringsliv 29. april 2018: «Ap vil ha hjelp av private til å bygge seg rundt eldrebølgen»

Kommersielle boligbyggere bør hjelpe en eldreomsorg i knipe. Arbeiderpartiet vil vri på husbanklån, tilskudd og lovbestemmelser for å få kommersielle aktører med på å bygge flere boliger der eldre kan bo lenger. – Ikke noe problem, sier Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant i kommunal- og forvaltningskomiteen (H) kommenterer 18.07.2018 i en pressemelding:

La eldre bo hjemme lenger!

I framtiden vil stadig flere ha behov for helsehjelp, samtidig som det stilles strengere krav til tjenestene de mottar. Folk må kunne bo hjemme lengre og vi trenger ny velferdsteknologi. Derfor har vi satt i gang reformen «Leve hele livet» for å styrke kvalitetene i eldreomsorgen.

Tall fra SSB viser at antallet og andelen over 80 år vil dobles. Dette byr på store utfordringer i eldreomsorgen. I alt for mange av kommunene vil 1 av 6 være over 80 innen 2040. Vi behøver derfor nye ideer for hvordan kommunene og staten kan sørge for at alle skal få en verdig eldreomsorg. Dagens løsninger er ikke bærekraftige.

Noen er for syke til å bo hjemme, men for friske til å være på sykehjem. For de som ikke kan bo hjemme, er det derfor viktig med et alternativ til sykehjem. Vi vil derfor styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger og private bofelleskap, samtidig som flere kan bo hjemme lengre. Med en felles dugnad vil vi få fart på utbyggingen og god kvalitet i tjenestene. For Høyre er det viktigste at folk skal få gode alternativer. Den beste garantien for dette mangfoldet er at det private og det offentlige kan samarbeide.

Tidligere i år børstet Ap støv av nettopp denne ideen, som er hentet fra den blågrønne regjeringsplattformen. Dette er en del av Høyres politikk og reformen vi nå legger frem. Det er likevel nye toner fra Ap at de private nå ønskes velkommen til å løse en velferdsutfordring. Jeg krever at Jonas Gahr Støre garanterer at de ikke snur ryggen til de private etter utbyggingen er ferdig.

Vi må ha en slik garanti fordi Ap tidligere har invitert private til dugnad, men senere har snudd ryggen til de private: I barnevernet skal ikke de private lenger være med på dugnaden. I Trondheim stenges de private barnehagene ute fra byen. I Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim stenges de private ute fra sykehjemmene. Historien viser oss at Arbeiderpartiet på et eller annet tidspunkt velger å sette ideologi høyere enn gode tjenester til folk. Det vil jeg ikke at skal bli tilfelle for de eldre nok en gang.

Jeg er enig i at vi trenger hjelp fra de private for at eldre skal få bo hjemme lenger. Men Høyre er ikke et parti som vender kappa etter vinden. Vi ønsker at alle gode krefter skal slippe til for å løse våre velferdsutfordringer. Arbeiderpartiet har gang etter gang satt ideologi fremfor gode tjenestetilbud til folk.

Verdens øldag

Filed under: Oles unyttige innfall — juli 18, 2018 @ 8:51 pm

18. juli er Verdens Øldag. Passer jo fint å feire midt i ferien.

 

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons