Livets lønn

…tanker i tida

Mikrokraftverk

Filed under: Miljø,Oles unyttige innfall — 2. januar 2020 @ 14:48

Hver liter per sekund som faller en meter, har en brutto effekt på 10 watt, og virkningsgraden på en Turbulent turbin er oppgitt til 0,6.

Kan vi si at en bekk har tverrsnitt på 1m x 0,5 m og at vannet strømmer 0,3 m/s? 150 kg/s * 9,81 m/s2 * 1 m = 1,5 kW. 150 kg/s = 400 millioner liter per måned.

Årsnedbør i Askim er ca. 800mm, med sesongsvingninger fra 40mm (vår) og 90mm (høst) per måned. 40mm nedbør vil det tilsvare et nedslagsfelt på 1 milliard kvadratdesimeter, 10 kvadratkilometer eller 10 000 mål.

Nedslagsfeltet til Jordbrånan kanskje ikke mer enn 3 kvadratkilometer! Terrenget har imidlertid en fallhøyde på opp mot femten meter, så nedslagsfelt x netto høyde x virkningsgrad = 2,5-5 kW. Ikke noe å bli rik av.

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons