Livets lønn

…tanker i tida

Åpne grenser og migrasjon er ikke løsningen.

Filed under: Politikk — 22. januar 2018 @ 14:01

Over to milliarder mennesker over hele verden lever i fattigdom og lider av sult, undertrykkelse og krig. 65 millioner av dem flyktet i fjor, mange med håp om et bedre liv i Europa eller Nord-Amerika. Hjelp er viktig – men er åpne grenser det svaret på verdens elendighet?
Mange mener det, men filosofen Julian Nida-Rümelin er overbevist om at åpne grenser ikke ville redusere elendigheten. Det vil bare ytterligere svekke regionene som flyktningene kommer fra og forverre sosiale konflikter i mottakerlandene. Julian Nida-Rümelin ble i 2004 professor i filosofi og politisk teori ved Ludwig-Maximilians-Universität München. Han var Staatsminister for kultur (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) i Gerhard Schröders andre regjering.

I sin etikk om migrasjon bygger Nida-Rümelin en bro mellom filosofi og politikk: Politisk handling må være basert på humanistiske verdier og normer. Bare på denne måten kan ansvarlige og fremtidsrettede beslutninger fattes. Slike beslutninger i migrasjonspolitikken er komplekse og dilemmaer uunngåelig, og derfor trenger vi nasjonalstatenes grunnlover: de gir uunnværlig politisk handlingsfrihet. Å vinne kampen mot global fattigdom og mangel på framtidstro i de fattige landene, blir det ildprøven for vår menneskelighet.

Så hvorfor «hjelpe dem der de er?»

  • De aller fattigste, og de som trenger hjelpen mest, har ikke råd til å flykte.
  • Dersom de mest ressurssterke flykter, vil de gjenværende være enda dårligere rustet til å forbedre den lokale levestandarden. Vi er nødt til å «Ta hele verden i bruk». Å flytte alle til et annet land, innebærer bare en eksport av hele problemet, ikke en løsning. Betal gjerne afrikanske leger europeisk lønn for å jobbe i afrikansk helsevesen. Prøv også å bevare infrastruktur i fattige land, framfor å bombe dem til steinalderen.
  • Innvandret arbeidskraft blir gjerne utnyttet av de rikeste og en konkurrent til de fattigste i landene de flykter til. Det resulterer dermed i sosiale problemer også i mottagerlandene.

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons