Livets lønn

…tanker i tida

Åpne grenser og migrasjon er ikke løsningen.

Filed under: Politikk — 22. januar 2018 @ 14:01

Hvorfor «hjelpe dem der de er?»

De aller fattigste, og de som trenger hjelpen mest, har ikke råd til å flykte.

Dersom de mest ressurssterke flykter, vil de gjenværende være enda dårligere rustet til å forbedre den lokale levestandarden. Vi er nødt til å «Ta hele verden i bruk». Å flytte alle til et annet land, innebærer bare en eksport av hele problemet, ikke en løsning. Betal gjerne afrikanske leger europeisk lønn for å jobbe i afrikansk helsevesen. Prøv også å bevare infrastruktur i fattige land, framfor å bombe dem til steinalderen.

Innvandret arbeidskraft blir gjerne utnyttet av de rikeste og en konkurrent til de fattigste i landene de flykter til. Det resulterer dermed i sosiale problemer også i mottagerlandene.

 

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons