Livets lønn

…tanker i tida

30 kommende

Filed under: Politikk — 24. mars 2015 @ 20:37

Regjeringen foreslår 20.03.15 å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene:

* Tannhelse

* Rehabilitering

* Basishjelpemidler

* Distriktspsykiatriske sentre (DPS) (forsøk)

* Barnevern

* Familievern

* Boligtilskudd

* Varig tilrettelagt arbeid

* Arbeids- og utdanningsreiser

* Finansiering pasienttransport

* Tilskudd frivillighetssentraler

* Forenkling av utmarksforvaltning

* Motorferdsel

* Lokal nærings- og samfunnsutvikling

* Større handlingsrom i plan- og byggesaker

* Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk

* Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv

* Konsesjonsbehandling, småkraftverk

* Enkeltutslippstillatelser, forurensingslov

* Naturforvaltning

* Det åpnes for at storbyene kan ta over ansvaret for videregående skoler og for kollektivtrafikken under bestemte forutsetninger

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons