Stray Spetalen om karrierevalg

I 1999 publiserte Morgan Stanley en litt spesiell fiansiell analyse.
– Den fortalte hva du ikke skulle investere i, ut fra hva studentene valgte. Det som var mest hot blant studentene i 1999, var «information technology». Våren 2001 sprakk IT-boblen. De mest upopulære studiene får et veldig godt jobbmarked fem år senere.