Livets lønn

…tanker i tida

Archive for september, 2017

Campbells lov

Posted: lørdag, september 30th, 2017 @ 8:13 pm in Politikk | No Comments »

Når en indikator brukes som grunnlag for beslutninger, vil den korrumpere og forvrenge det den var ment å måle. In a paper entitled “Assessing the Impact of Planned Social Change,” American social scientist Donald T. Campbell described the effect of quantitative measurements on decision-making processes this way: «The more any quantitative social indicator is used for social […]

Fritt sykehusvalg

Posted: tirsdag, september 26th, 2017 @ 10:43 pm in Politikk | No Comments »

Senterpartiet er FOR «Fritt sykehusvalg» som kom med Pasientrettighetsloven 01.01.2001 (under Stoltenberg). Senterpartiet er imidlertid MOT «Fritt behandlingsvalg», som er noe Bent Høie fikk i stand, og som Ap mener vil føre til «et nytt, stort stykkprisbyråkrati, mer usikkerhet for sykehusene og et mindre effektivt helsevesen». Regelen om rett til «fritt behandlingsvalg» ble vedtatt 1. […]

Senterpartiets image-problem

Posted: mandag, september 25th, 2017 @ 11:38 am in Politikk | No Comments »

Mange gir de politiske partiene karakterer før et Stortingsvalg. Der er det sjelden at Sp scorer høyt. Det er da helt unødvendig å komme dårlig ut i slike sammenhenger. Eksempel: Opplysningsrådet for Veitrafikken (Trafikksikkerhetsorganisasjoner, bilistorganisasjoner, Kollektivtransport, Transportorganisasjoner, Bilbransjen, Oljeselskaper, Bank, finans- og forsikringsselskaper, Veibyggere og entreprenører) Her får vi faktisk 4, men AP, H og […]

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons