The land of the free and the home of the…missing?

Ser på tv2.no at det i USA alene forsvinner et barn hvert 40. sekund! Altså 788 400 barn per år! Er det mulig??? National Missing Children’s Locate Center bekrefter dette med et utsagn om at «Over 1 million children are reported missing each year….» Ser på en annen nettside at det fødes et barn i … Les mer The land of the free and the home of the…missing?