Oles 5. bud

«Jeg har hatt mange fiender gjennom årene. En ting har jeg lært, og det er å ikke slåss når du er garantert å tape. Du skal derimot aldri la et menneske som forulemper deg komme unna med det. Vent på det rette tidspunktet og slå tilbake når du selv sitter i en sterk posisjon, selv … Les mer Oles 5. bud

Politikkens vesen

«Jeg er utålmodig av natur og har stort fokus på resultater. Det er en egenskap som passer dårlig i politikken og det kan ofte være frustrerende.» Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand 2003-2007 – Kommunal Rapport nr. 05/2006

Avlatshandel

«Miljøet reddes ikke av klimakvotekjøp, men av reduserte utslipp. Det har mange glemt. Å kjøpe klimakvoter er å gi Stoltenberg en hvilepute han overhodet ikke trenger.» Svenn Arne Lie, Master i sammenlignende politikk, Aftenposten, 27.12.07

Oles 1. bud

«Svært overraskende viser det seg at det ikke er den sterkeste som overlever, heller ikke den mest intelligente, derimot er det den som i størst og raskest grad tilegner seg ny kunnskap og viser evnen til responsiv forandring.» Charles Darwin, vitenskapsmann, fra «On the Origin of Species»