Livets lønn

…tanker i tida

Archive for the 'Miljø' Category

Gandhis etikk som klimaløsning

Posted: torsdag, juni 18th, 2015 @ 8:51 am in Miljø | Kommentarer er skrudd av for Gandhis etikk som klimaløsning

av Bjørn Tordsson Førsteamanuensis friluftsfag ​Høgskolen i Telemark. 16.06.15 Konsekvens-etiske tankemønstre er den dominerende i modernismen: oppfatningen at hvorvidt en handling er god eller ikke, avhenger av dens konsekvenser. Dette forutsetter at vi kjenner konsekvensene av våre handlinger. I det moderne samfunnet antar vi at forskning og anvendt vitenskap kan gi denne kunnskapen. Men kanskje […]

Vår giftige hverdag.

Posted: mandag, februar 23rd, 2015 @ 8:35 am in Miljø | Kommentarer er skrudd av for Vår giftige hverdag.

I 2011 ble den offentlige utredningen ’Et Norge uten miljøgifter’ ferdigstilt og overlevert til daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim av lederen for utvalget, professor Ketil Hylland. Hylland har doktorgrad i marin biologi. Utvalget som stod bak utredningen foreslo 18 prioriterte tiltak som måtte iverksettes umiddelbart for å nå målet om et Norge uten miljøgifter. […]

Hvis alle gjør litt…

Posted: fredag, februar 20th, 2015 @ 11:01 pm in Miljø | No Comments »

…blir lite gjort. En fremragende artikkel av Kristin Linnerud, forsker CICERO Senter for klimaforskning og Erling Holden, professor i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Publisert i Dagbladet 2. januar 2010 INGEN HAR vel unngått å få med seg oppstusset rundt det nylig avsluttede klimamøtet i København, og den nærmest desperate kampen for […]

Grønne møller for et land med lang kyst.

Posted: tirsdag, februar 17th, 2015 @ 11:23 pm in Miljø | Kommentarer er skrudd av for Grønne møller for et land med lang kyst.

I Wales bygger de en 9,5 km lang molo for å etablere et tidevannsbasseng på 11,5 kvadratkilometer. Omtrent midt på moloen bygges det en 550 meter lang betongbro med 26 hulrom. Hulrommene skal huse såkalte lavtrykksturbiner, tradisjonelle Kaplan-turbiner, som utnytter tidevannsstrømmen både ved flo og fjære. Andritz Hydro skal levere 16 standard lavtrykks bulb-turbiner med […]

Mattilsynets underlige organisering

Posted: onsdag, august 6th, 2014 @ 2:17 pm in Miljø, Politikk, Vomfyll | Kommentarer er skrudd av for Mattilsynets underlige organisering

Statens Næringsmiddeltilsyn hadde fram til opprettelsen av Mattilsynet i 2004 en forbrukerorientert rolle som «matpoliti». Etter innlemmelsen i Mattilsynet har de næringspolitiske interessene blitt tillagt større vekt. Det må kunne anses som uheldig at den fremste kontrollinstansen innen mat er underlagt to næringsdepartementer (Landbruk og Fiskeri) og ikke Helse- og omsorgsdepartementet, for å sitere Niels […]

De ti varmeste

Posted: lørdag, februar 8th, 2014 @ 7:28 pm in Miljø | Kommentarer er skrudd av for De ti varmeste

Det ti varmeste årene (høyest gjennomsnittstemperatur) siden 1880 er alle sammen registrert fra 1998 og fram til i dag. 2013 kom på en hederlig delt sjuendeplass sammen med 2006 og 2009. Ser man på alle målingene som er gjort, er det en klar trend. Kilde: Energiogklima.no

Energisvikt gir matmangel

Posted: torsdag, januar 16th, 2014 @ 11:09 pm in Miljø | No Comments »

I Nationen tirsdag 14. januar kan vi lese følgende: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har våget å kikke i krystallkula for å se hva som skjer med matproduksjonen i våre velstående land dersom vi plutselig skulle oppleve knapphet på tilgangen av fossilt drivstoff. – Vi skulle klart oss brukbart med 25% mindre energi […]

Motor’n reagerer ikke

Posted: onsdag, januar 15th, 2014 @ 1:37 pm in Miljø | Kommentarer er skrudd av for Motor’n reagerer ikke

Et innlegg av Siv.ark. Bjørn Berge- Gaia Lista, publisert på bygg.no 15.02.2011. De nye byggeforskriftene av 2010 og forventningene om forskriftsfesting av passivhus fra 2015 innebærer at vi er i ferd med å passere en milepæl i den norske byggeskikken. For første gang er “kravet” om maskinering brakt inn som en forutsetning for selve det […]

Veien til Europa

Posted: søndag, november 24th, 2013 @ 8:02 pm in Miljø | Kommentarer er skrudd av for Veien til Europa

I dag tar det 3 timer og 43 minutter å kjøre tog fra Oslo til Göteborg, dersom alt bokstavlig talt går på skinner. Med moderne tog kunne strekningen vært unnagjort på 1 time og 15 minutter. Svenskene har bygd jernbaner for 200 km/t i over 20 år, og disse sporene strekker seg nesten fram til […]

En grunn til at vi ikke trenger vindmøller på hver en topp.

Posted: mandag, november 4th, 2013 @ 9:45 am in Miljø | Kommentarer er skrudd av for En grunn til at vi ikke trenger vindmøller på hver en topp.

Og særlig ikke subsidierte møller, som bare blir en utgift for samfunnet: Sjeføkonom Jan Bråten i Statnett er i likhet med de fleste energianalytikere overbevist om at Norden går mot et kraftoverskudd. Markedskraft har anslått kraftoverskuddet til 53 TWh i 2020. Bråten mener imidlertid at om kraftoverskuddet blir stort og prisene går ned, vil dette […]

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons