Livets lønn

…tanker i tida

Archive for the 'Politikk' Category

Skytevåpen og drap i USA

Posted: tirsdag, oktober 3rd, 2017 @ 9:35 pm in Oles unyttige innfall, Politikk | No Comments »

Antall drap i året med skytevåpen, per million innbyggere: 0,76 i Norge, 41 i USA (faktor 1 til 53,9). Antall drap i året totalt, per million innbyggere: 5,7 i Norge, 68 i USA (faktor 1 til 11,9). Antall våpen per million innbyggere: 254 000 i Norge, 960 000 i USA (faktor 1 til 3,8). Kilder: Kripos, BBC […]

Campbells lov

Posted: lørdag, september 30th, 2017 @ 8:13 pm in Politikk | No Comments »

Når en indikator brukes som grunnlag for beslutninger, vil den korrumpere og forvrenge det den var ment å måle. In a paper entitled “Assessing the Impact of Planned Social Change,” American social scientist Donald T. Campbell described the effect of quantitative measurements on decision-making processes this way: «The more any quantitative social indicator is used for social […]

Fritt sykehusvalg

Posted: tirsdag, september 26th, 2017 @ 10:43 pm in Politikk | No Comments »

Senterpartiet er FOR «Fritt sykehusvalg» som kom med Pasientrettighetsloven 01.01.2001 (under Stoltenberg). Senterpartiet er imidlertid MOT «Fritt behandlingsvalg», som er noe Bent Høie fikk i stand, og som Ap mener vil føre til «et nytt, stort stykkprisbyråkrati, mer usikkerhet for sykehusene og et mindre effektivt helsevesen». Regelen om rett til «fritt behandlingsvalg» ble vedtatt 1. […]

Senterpartiets image-problem

Posted: mandag, september 25th, 2017 @ 11:38 am in Politikk | No Comments »

Mange gir de politiske partiene karakterer før et Stortingsvalg. Der er det sjelden at Sp scorer høyt. Det er da helt unødvendig å komme dårlig ut i slike sammenhenger. Eksempel: Opplysningsrådet for Veitrafikken (Trafikksikkerhetsorganisasjoner, bilistorganisasjoner, Kollektivtransport, Transportorganisasjoner, Bilbransjen, Oljeselskaper, Bank, finans- og forsikringsselskaper, Veibyggere og entreprenører) Her får vi faktisk 4, men AP, H og […]

Omorganisering

Posted: mandag, august 14th, 2017 @ 9:32 am in Politikk, Sitater | No Comments »

Journalist og forfatter Charlton Ogburn Jr. (15.03.11 – 19.10.98) er opphavsmann til dette sitatet, som ofte har blitt tilskrevet en gammel romer, Petronius: «We trained hard, but it seemed that every time we were beginning to form up into teams we would be reorganized. Presumably the plans for our employment were being changed. I was […]

30 kommende

Posted: tirsdag, mars 24th, 2015 @ 8:37 pm in Politikk | Kommentarer er skrudd av for 30 kommende

Regjeringen foreslår 20.03.15 å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene: * Tannhelse * Rehabilitering * Basishjelpemidler * Distriktspsykiatriske sentre (DPS) (forsøk) * Barnevern * Familievern * Boligtilskudd * Varig tilrettelagt arbeid * Arbeids- og utdanningsreiser * Finansiering pasienttransport * Tilskudd frivillighetssentraler * Forenkling av utmarksforvaltning * Motorferdsel * Lokal nærings- og samfunnsutvikling * Større […]

Hva skal vi med kommunen?

Posted: tirsdag, mars 10th, 2015 @ 9:56 am in Politikk | No Comments »

En VG-kronikk av EIRIK H. VINJE, advokat 26.02.2015. Standardsvaret er at kommuner skal bedrive lokalt selvstyre. Ved den klisjeen stopper normalt diskusjonen; det er lite prinsipiell debatt i Norge om hva som bør avgjøres lokalt og hva som bør bestemmes sentralt. Følgen er at arbeidsfordelingen mellom stat, kommune og privat sektor er et ulogisk, sammenrasket […]

Stein Østre: Om å skyte spurv med kanon og likevel bomme.

Posted: lørdag, september 27th, 2014 @ 8:32 pm in Politikk | No Comments »

Diverse undersøkelser synes å vise at innbyggerne i mindre kommuner (i folketall) er mer fornøyd med kommunale tjenester enn innbyggerne i større kommuner. Når kommunene sorteres efter innbyggertall, så synes graden av tilfredshet å avta klart med innbyggertallet. Artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 02. august 2011. Kritiske bemerkninger til ”Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og […]

EN TIER DYRERE ENN NABOEN

Posted: torsdag, september 25th, 2014 @ 10:54 pm in Politikk | Kommentarer er skrudd av for EN TIER DYRERE ENN NABOEN

Tilhengerne leter stadig etter gode argumenter for storkommuner. Det er ikke så lett. Det siste forsøket handler om hva noen innbyggere kan spare, i form av kommunale avgifter. En husstand i Trøgstad betaler f.eks. halvannen kroner mer per dag i faste kommunale avgifter enn en i Askim. I tillegg må Trøgstad-husstanden også ut med en […]

LEVE GRENDESKOLENE

Posted: torsdag, september 25th, 2014 @ 10:52 pm in Politikk | Kommentarer er skrudd av for LEVE GRENDESKOLENE

Jeg vil rose redaktøren for kloke ord i Smaalenenes leder fredag 11. april: «Å ha en grendeskole styrker barnas nærmiljø, trygghet og tettstedets identitet og utvikling». Dette er verdier som det er vanskelig å sette en konkret prislapp på. Barn er imidlertid den viktigste ressursen vi har i Norge, langt viktigere enn både fisk og […]

 
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Hide Buttons